เกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อยนักพัฒนาบริจาค
 
 
about

นัทช์ เป็นความพยายามที่ก่อตัวขึ้นเพื่อพัฒนาระบบค้นหาโอเพนซอร์ส

การค้นหาบนเว็บเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการท่องอินเตอร์เนต แต่จำนวนของระบบค้นหากำลังลดลงเรื่อยๆ การครองตลาดของผู้ให้บริการไม่กี่รายในวันนี้อาจทำให้เกิดการผูกขาดในไม่ช้า ถึงเวลานั้นจะมีเพียงบริษัทเดียวที่ควบคุมระบบค้นหาบนเว็บเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เนต

นัทช์เป็นทางเลือกที่โปร่งใสแทนระบบค้นหาเพื่อการค้า ผลการค้นหาที่ได้มาจากโอเพนซอร์สเท่านั้นที่จะเชื่อถือได้ว่าปราศจากอคติ (หรือถ้ามีอคติก็เป็นที่ทราบต่อสาธารณชน) ระบบค้นหาบนเว็บที่มีอยู่ในขณะนี้มีสูตรการจัดอันดับที่เป็นความลับ และไม่มีคำอธิบายใดๆว่าทำไมเว็บแต่ละหน้าถึงได้อันดับที่ได้อยู่ นอกจากนี้แล้ว บางระบบค้นหายังตัดสินว่าจะทำดรรชนีไซต์ไหนตามเงินที่ได้รับ ไม่ใช่ตามคุณภาพของไซท์นั้น ในทางตรงข้าม นัทช์ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงและไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะมีอคติในผลการค้นหา หรือในการรวบรวมเว็บไซต์ นอกจากจะพยายามที่จะนำเสนอผลการค้นหาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อผู้ใช้

นัทช์มีเป้าหมายที่จะทำให้คนทั่วไปสามารถนำระบบค้นหาระดับโลกไปใช้งานอย่างง่ายดาย และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย นัทช์จะต้องสามารถ:

  • รวบรวมเว็บเพจได้หลายพันล้านหน้าต่อเดือน
  • ดูแลดรรชนีของเว็บเพจเหล่านี้
  • ค้นหาดรรชนีได้ถึง 1000 ครั้งต่อวินาที
  • ให้ผลการค้นหาที่มีคุณภาพสูง
  • ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำในการดำเนินงาน

นี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ถ้าคุณเชื่อว่าโครงการนี้มีประโยชน์ กรุณาให้ความร่วมมือโดยเป็นผู้พัฒนาหรือร่วมบริจาค    Creative Commons License
Except where otherwise noted,
this site is licensed under a Creative Commons License.
ca | de | en | es | fi | fr | hu | jp | ms | nl | pl | pt | sv | th | zh
sf.net